Bokostnader Gjøa Bygg M

Bo i en 2-roms leilighet med terrasse for kr 9.203,- pr. mnd

Byggetrinnet er organisert som et borettslag med gunstige betingelser.

Her er det lagt opp til 50% innskudd, 50% fellesgjeld og 50 års løpetid på fellesgjelden hvorav de 20 første avdragsfrie.

 • Renter og avdrag på innskuddslån: kr 3.547,-
 • Renter på andel fellesgjeld: kr 2.529,-
 • Stipulerte fellesutgifter: kr 3.127,-
 • Totale kostnader pr. mnd kr 9.203,-

Etter den avdragsfrie periode på 20 år, tilkommer avdragene på andel fellesgjeld som utgjør kr 3.047,-

Da blir den totale kostnaden inkl. renter og avdrag kr 12.250,-

Forutsetninger for ovennevnte regnestykker er:

 • Innskudd kr 1.495.000,-
 • 15% fri egenkapital
 • 85% finansieringsgrad på samlet kjøpesum
 • Innskuddslån stort kr 1.046.500,- (maks lånesum hensyntatt 15% EK)
 • Innskuddslån som annuitetslån med 30 års løpetid
 • Nominell rentesats på innskuddslån er 2.00 %
 • Andel fellesgjeld kr 1.495.000,-
 • Løpetid andel fellesgjeld er 50 år hvorav de 20 første avdragsfrie
 • Nominell rentesats på andel fellesgjeld er 2.03 % p.a.
 • Omkostninger på kr 36.798,- tilkommer, og er ikke en del av regnestykket
 • Renter på andel fellesgjeld og stipulerte fellesutgifter utgjør stipulerte felleskostnader

Trykk på prislisten for å forstørre ▼

Forbehold:

* De stipulerte felleskostnadene (Stip. FU/mnd) omfatter ordinære drifts-, vedlikehold- og administrasjonskostnader for eiendommen og borettslaget. I tillegg omfatter felleskostnadene imidlertid også kommunale avgifter, eiendomsskatt, andel kostnader drift av innvendige og utvendige fellesområder på Vervet, samt internett og fjernvarme (oppvarming og varmt tappevann - A-konto) i de enkelte leilighetene. Dette selv om særlig de to sistnevnte kostnadene per definisjon ikke er å anse som felleskostnader.

** Fellesgjelden er basert på et annuitetslån over 50 år, hvorav de 20 første årene løper avdragsfritt. Lånet er basert på flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin, som p.t utgjør en nominell rentesats på 2,03% p.a. Dette er lagt til grunn ved beregningene i prislisten.

*** Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget med 22% av rentene etter gjeldende regler. Dette gjelder også på innskuddslån. Retten til fradrag betinger at andelseier har skattbar inntekt.

**** Rentekostnad og stipulerte felleskostnader etter avdragsfri periode, er basert på dagens nominelle rentesats stor 2,03% p.a. Det tas behørig forbehold om endringer av så vel felleskostnader, rentenivå, fradragsregler og trykkfeil.

Lave kostnader, trygghet og uforutsigbare økonomiske rammer for våre beboere.

» Se prospektet her