Bokostnader Gjøa Bygg N

Bo i en 2-roms leilighet med terrasse for kr 10.408,- pr. mnd

Byggetrinnet er organisert som et borettslag med gunstige betingelser.

Her er det lagt opp til 50% innskudd, 50% fellesgjeld og 50 års løpetid på fellesgjelden hvorav de 20 første avdragsfrie.

  • Renter og avdrag på innskuddslån: kr 4.411,-
  • Renter på andel fellesgjeld: kr 2.925,-
  • Stipulerte fellesutgifter: kr 3.073,-
  • Totale kostnader pr. mnd kr 10.408,-

Etter den avdragsfrie periode på 20 år, tilkommer avdragene på andel fellesgjeld som utgjør kr 3.164,-

Da blir den totale kostnaden inkl. renter og avdrag på kr 13.572,-

Trykk på prislisten for å forstørre ▼

Forutsetninger for ovennevnte regnestykker

  • 15% fri egenkapital av total kjøpesum
  • Innskuddslån stort kr. 1 116 500 (maks lånesum hensyntatt 15% EK)
  • Nominell rentesats på innskuddslån er 2,50 % p.a
  • Nominell rentesats på andel fellesgjeld er 2,20 % p.a
  • Omkostninger på kroner 36.662,- tilkommer, og er ikke en del av regnestykket

Forbehold

* De stipulerte felleskostnadene (Stip. FU/mnd) omfatter ordinære drifts-, vedlikehold- og administrasjonskostnader for eiendommen og borettslaget. I tillegg omfatter felleskostnadene imidlertid også kommunale avgifter, eiendomsskatt, andel kostnader drift av innvendige og utvendige fellesområder på Vervet, samt internett og fjernvarme (oppvarming og varmt tappevann – A-konto) i de enkelte leilighetene. Dette selv om særlig de to sistnevnte kostnadene per definisjon ikke er å anse som felleskostnader.

** Fellesgjelden er basert på et annuitetslån over 50 år, hvorav de 20 første årene løper avdragsfritt. Lånet er basert på flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin, som p.t utgjør en nominell rentesats på 2,03% p.a. Dette er lagt til grunn ved beregningene i prislisten.

*** * Fellesgjelden er basert på et annuitetslån over 50 år, hvorav de 20 første årene løper avdragsfritt. Lånet er basert på flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin, som p.t utgjør en nominell rentesats på 2,20% p.a. Dette er lagt til grunn ved beregningene i prislisten.

****Rentekostnad og stipulerte felleskostnader etter avdragsfri periode, er basert på dagens nominelle rentesats stor 2,20% p.a. Det tas behørig forbehold om endringer av så vel felleskostnader, rentenivå, fradragsregler og trykkfeil.

 

Trygghet, lave kostnader og forutsigbare økonomiske rammer for alle våre beboere.