Oversiktlige bokostnader

Gjøa bygg N skal i liket med det forrige byggetrinnet bygg M, organiseres som borettslag. Dette gjør vi blant annet for å gi kjøperne flere valgmuligheter ut fra ulike behov og prioriteringer. Vervet skal være en bydel for alle, og det tar vi på alvor.

En av fordelene med borettslag, er at man erfaringsmessig kan oppnå gunstig finansiering av fellesgjelden. Dette er egnet til å gi oversiktlige bokostnader. Mange opplever også borettslag som en enkel boform der borettslaget tar ansvar for administrasjon, kostnader, drift og vedlikehold.

Finansieringstilbud fra Handelsbanken

Vervet borettslag vil bli organisert med en såkalt 50/50/50-modell hvor 50 % av kjøpesummen finansieres med innskudd fra kjøperne, 50 % av kjøpesummen finansieres via borettslaget som andel fellesgjeld og hvor felleslånet er planlagt med en løpetid på hele 50 år.

Finansiering av fellesgjelden er basert på et indikativt finansieringstilbud fra Handelsbanken hvorav felleslånet de 20 første årene løper avdragsfritt og deretter nedbetales over de 30 siste årene av løpetiden. Dette er en modell som er egnet til å gi oversiktlige bokostnader.

Se Dag i Eiendomsmegler1 fortelle om borettslag på Vervet ↓

Bo i en 2-roms leilighet med terrasse for kr 10.408,- pr. mnd

Byggetrinnet er organisert som et borettslag med gunstige betingelser.

Her er det lagt opp til 50% innskudd, 50% fellesgjeld og 50 års løpetid på fellesgjelden hvorav de 20 første avdragsfrie.

  • Renter og avdrag på innskuddslån: kr 4.411,-
  • Renter på andel fellesgjeld: kr 2.925,-
  • Stipulerte fellesutgifter: kr 3.073,-
  • Totale kostnader pr. mnd kr 10.408,-

 

Etter den avdragsfrie periode på 20 år, tilkommer avdragene på andel fellesgjeld som utgjør kr 3.164,-

Da blir den totale kostnaden inkl. renter og avdrag på kr 13.572,-

Trygghet og forutsigbare økonomiske rammer for alle våre beboere